ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Wiadomości

Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne Gminy Żnin były przedmiotem kontroli, którą przeprowadziła w urzędzie miejskim w Żninie Regionalna Izba Obrachunkowa.

Samorząd Gminy Gąsawa przyznał dofinansowania dla organizacji pożytku publicznego w zakresie sportu i upowszechniania kultury. Na ten cel w tegorocznym budżecie gmina zabezpieczyła kwotę kilkunastu tysięcy złotych.