ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Decyzja zapadła. 2 grudnia podczas sesji Rady Miasta w Żninie 14 głosami za, 5 przeciwko i 1 wstrzymującym się radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Straży Miejskiej.

Wcześniej w tej sprawie zabrał głos Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, do którego o opinię z pismem wystąpił burmistrz Robert Luchowski. Mimo, że włodarz oceniał dotychczasową pracę strażników miejskich dobrze, to Urząd Wojewódzki miał już kilka zastrzeżeń.
 Ostatecznie termin zakończenia likwidacji Straży Miejskiej w Żninie ustalono na 31 marca przyszłego roku. Do tego czasu ma ona pełnić wykonywane do tej pory zadania. Od 1 kwietnia osoby, które pracowały w żnińskiej Straży Miejskiej zatrudnienie znajdą w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, które wczoraj zmieniło nazwę na PUK. Byli strażnicy wówczas będą zajmować się obsługą strefy płatnego parkowania.